Wyzwania nowoczesnego handlu i produkcji w obliczu pandemii podczas RetailTec Congress oraz Forum Nowoczesnej Produkcji. | RetailTec Congress

Wyzwania nowoczesnego handlu i produkcji w obliczu pandemii podczas RetailTec Congress oraz Forum Nowoczesnej Produkcji.

1-2 lipca 2020 r. odbyły się RetailTec Congress oraz Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech. Wydarzenia po raz pierwszy przybrały nową formułę 100% online. Podczas dwóch dni uczestnicy mieli okazję wysłuchać merytorycznych prezentacji oraz debat z udziałem kluczowych przedstawicieli sieci handlowych, e-commerce, detalistów i hurtowników, przedstawicieli szeroko rozumianego supply chain, branży produkcyjnej oraz firm doradczych.

Konferencję otworzyli Przewodnicząca Rady Programowej RetailTec, Renata Juszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji oraz Przewodniczący Rady Programowej Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech, Dariusz Piotrowski, VP, Dyrektor Generalny, Dell Technologies Polska. Kolejną częścią inauguracji była sesja key note speakerów w której wystąpili:

  • Christian Verschueren, Director-General, Eurocommerce
  • Zuzanna Skalska, Founder 360Inspiration & FutureS Thinking Group
  • Katarzyna Zubrzyckia, Head of Merchant Sales and Acquirers CEE, VISA

Nasi goście podzielili się z uczestnikami wiedzą dotyczącą trendów w świecie handlu, produkcji
i logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zachowań konsumentów oraz nowej rzeczywistości, w jakiej znaleźliśmy się w czasie pandemii. Nie bez znaczenia były również kwestie niepokojących zmian klimatu oraz ograniczeń w eksporcie i imporcie zasobów. W kolejnej części, sesji New Reality – Handel i produkcja w nowej rzeczywistości, odbyła się debata o dostosowaniu się firm do wymagań współczesnego klienta. Eksperci analizowali temat pod kątem przyspieszenia rozwoju cyfryzacji i nowych technologii oraz customer i employee experience.

Podczas Kongresu nie zabrakło rozmów o najbardziej aktualnych kwestiach związanych z COVID-19. Prelegenci opowiedzieli m.in. na pytania dotyczące odporność retailu na długofalowe zawirowania na światowych rynkach. Następnie został poruszony niezwykle ważny temat kierunków zmian w zakresie ekologii. Paneliści określili sposoby i techniki zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko przy zwiększającym się wolumenie sprzedaży. Pierwszy dzień zakończyliśmy dyskusją o nowoczesnym zarządzaniu talentami jako kluczowym czynniku, który decyduje o konkurencyjności firm. Podczas rozmów zostały określone strategie kadrowe na czas odbudowy po kryzysie wywołanym wirusem COVID-19.

Drugi dzień konferencji został podzielony na dwie sesje: omówione zostały nowoczesne technologie dla retailu (poprzedzone kilkoma use casami prezentującymi praktyczne wdrożenia) oraz zgłębiony został temat wprowadzania innowacji w produkcji i supply chain. Na zakończenie wydarzenia w ramach wirtualnych Round Tables uczestnicy rozmawiali o motywacji podczas kryzysu, zarządzaniu kryzysowym, zarządzaniu dostawcami i pracownikami zewnętrznym oraz nowych realiach dla branży detalicznej.

Podczas RetailTec Congress i Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech zostały przedstawione idee, które stały się inspiracją dla liderów branży handlowej i produkcyjnej w Polsce i Europie. Zgłębiliśmy też sposoby na to, jak poradzić sobie ze zmieniającym się ekosystemami. Udział w wydarzeniu, takim jak RetailTec Congress i Forum Nowoczesnej Produkcji, to czas na poznanie czynników decydujących o sukcesie biznesowym przedsiębiorstw. Agendę obu Kongresów tworzą Rady Programowe, które składają się z wybitnych przedstawicieli branż i specjalistów w swoich dziedzinach.

W kolejnym sezonie konferencyjnym, 27-28 października 2020 r. w Sheraton Grand Hotel, odbędzie się 2. Kongres Nowoczesnej Dystrybucji. Wydarzenie zostanie zrealizowane w formie hybrydowej, łączącej elementy tradycyjnego kongresu z formułą spotkania online.

Kongres jest realizowany w ramach działalności firmy MMC Polska, organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej