Agenda | RetailTec Congress

Agenda

WSTĘPNA AGENDA RETAILTEC CONGRESS

HARMONOGRAM DNIA

8:30 – 9:00
Rejestracja Gości
9:00 – 9:10
Otwarcie Kongresu
9:10 – 9:30
Wystąpienie inauguracyjne: Optymalizacja czyli nowe oblicze przyszłości handlu
9:30 – 10:15
JAK NIE WPAŚĆ W PUŁAPKI OPTYMALIZACJI?
10:15 - 11:15 Part 1 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI DZIĘKI OPTYMALIZACJI KOSZTÓW
11:15 - 11:45
PRZERWA KAWOWA
11:45-12:35 Part 2 FOCUS NA KLIENTA I JEGO LOJALIZACJĘ
12:35-14:00 Part 3 KIERUNEK - INNOWACJE
14:00-14:45
 LUNCH

Szczegółowy program:

8:30 – 9:00 Rejestracja Gości
9:00 – 9:10 Otwarcie Kongresu

OPTYMALIZACJA CZYLI NOWE OBLICZE PRZYSZŁOŚCI HANDLU

9:10 – 9:30 Optymalizacja czyli nowe oblicze przyszłości handlu

Wprowadzenie przez Współprzewodniczące RetaiTec Congress

 • Renata Juszkiewicz, Współprzewodnicząca Rady Programowej RetailTec Congress, Prezes Zarządu POHiD, Wiceprezydent EuroCommerce
 • Agnieszka Kubera, Współprzewodnicząca Rady Programowej RetailTec Congress, Products Managing Director Poland
9:30 – 10:15 Jak nie wpaść w pułapki optymalizacji? Debata CEOs:
 • Rozwój przez optymalizację
 • Jak nie wpaść w pułapki optymalizacji jednocześnie zapewniając ciągłość biznesu i dbać o jego rozwój np. poprzez inwestycje lub innowacje?
 • Nowe modele biznesowe i wyzwania. Jak zachować odporność i jak budować wartość w branży w trudnych czasach? W jakim kierunku idzie rynek handlu?
 • Jak identyfikować czynniki kosztowe. Jakie działania powinny podejmować sieci, aby być bardziej optymalne kosztowo?
 • Jak wdrożyć długookresowe działania w procesach biznesowych i dzięki temu budować wartość firmy i osiągać zamierzony cel?
 • Jak technologia pozwala racjonalizować koszty?

Part 1:
ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI DZIĘKI OPTYMALIZACJI KOSZTÓW

10:30 - 10:40 Zarządzanie cenami i optymalizacja marży Wprowadzenie do debaty:
10:40 - 11:15 Zarządzanie cenami i optymalizacja marży Debata:
 • Tworzenie i wykorzystanie nowych miejsc styku klienta z marką sieci handlowej w X-commerce, sieci stacjonarnej na podstawie analizy ścieżki zakupowej klienta
 • Co daje posiadanie zarówno sklepów stacjonarnych jak i X-commerce - narzędzia real time zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w kanałach online (w obszarze supply chain, komunikacji z klientem)
 • Wejście do Marketplace – czy to usprawnienie dla każdego?
 • Jakie procesy należy automatyzować, jakich efektów powinniśmy oczekiwać od automatyzacji?
 • Transformacja Digital - Czy i kiedy warto postawić na rozwiązania ootb – kiedy budować własne? Największe wyzwania napotykane w transformacjach
11:15 - 11:45 PRZERWA KAWOWA

Part 2:
FOCUS NA KLIENTA I JEGO LOJALIZACJA

11:45 - 11:55 Integracja technologii i klienta. Jak technologia może poprawić przywiązanie do marki i zwiększyć koszyk zakupowy klienta? Case:
11:55 - 12:35 I że cię nie opuszczę… budowanie i zarządzanie relacjami z klientem w dobie cyfryzacji Debata:
 • Jak zrozumieć potrzeby klienta? Jak dostosowywać CX do zmieniających się potrzeb klientów w epoce cyfrowej?
 • Optymalizacja klientów czyli myślenie w kontekście inwestycji a nie w kontekście kosztów. Jak się przyczynić do wzrostu klientów i strategii retencji klienta?
 • Inclusive Customer Experience nie tylko w optymalizacji procesu zakupowego klienta, ale jako zwiększanie jego wartości i zwiększanie koszyka zakupowego
 • Segmentacja i personalizacja klientów. Jak poprawiać doświadczenia klienckie
 • Personalizacja zakupów – w jaki sposób technologia pomaga zwiększać wielkość obecnych i przyszłych koszyków zakupowych, maksymalizować marże oraz wzmacniać lojalność klientów?
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa klienta w cyfrowym procesie zakupowym?
 • Seamless payments - czyli jak rozwój płatności ma zaspokajać rosnące wymagania wygody i bezpieczeństwa klientów w zakresie całej ścieżki zakupowej?

Part 3:
KIERUNEK - INNOWACJA

12:35 - 13:00 Innowacje jako inwestycja w przyszłość
 • Optymalizacja i wzrost produktywności czyli jak nie zatracić obrazu budowania silnych biznesów i silnych strategii dzięki technologii?
 • Jak zmienia się rynek handlu dzięki technologicznym startupom?

Debata 2+1:
13:00 - 13:45 Czas na smart retail czyli jakie technologie zmieniają branżę? Debata:
 • Jak technologia wspiera wydajność operacyjną i przyczynia się do jej rozwoju?
 • Które innowacje będą miały największy wpływ na krajobraz handlu detalicznego?
 • DNA innowacyjności - jak stworzyć kulturę innowacyjności w firmie? Jak firmy mogą sobie z tym poradzić?
 • Wykorzystanie potencjału technologii w rozwoju handlu - AI, VR, Chat GPT, blockchain
 • Zielona transformacja jako strategia i sposób na pozytywny biznes (efektywność energetyczna, optymalizacja zarządzania dostawami, redukcja plastiku i odpowiedzialność producentów)

13:45 - 14:00 Zarządzanie szeroko rozumianym supply chainem z punktu widzenia technologii
 • Optymalizacja zarządzania dostawami
 • Magazynowe strategie inwestycyjne
 • Perspektywy przemysłu logistycznego
Case:
14:00 - 14:45 LUNCH

BLOK
BEST PRACTICE SHARING SESSION

Part 1:
ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI DZIĘKI OPTYMALIZACJI KOSZTÓW

14:45-14:55 Jak wykorzystać AI w aspekcie kosztowym. Generatywna sztuczna inteligencja (GPT, wykorzystanie algorytmów szt. inteligencji) Case:
14:55 - 15:05 Jak technologia wspiera wydajność operacyjną i przyczynia się do jej rozwoju? Case:

Part 2:
FOCUS NA KLIENTA I JEGO LOJALIZACJA

15:05 - 15:30 Automatyzacja procesów dzięki wykorzystaniu danych
 • Data Technology. Jakie to niesie szanse dla sieci handlowych?
 • Analiza danych i wykorzystanie algorytmów - jak śledzić ruchy klientów?
 • Optymalizacja danych, ich egzekwowanie oraz wykorzystanie.
 • Cyberbezpieczeństwo i jak skutecznie uchronić się przed zagrożeniami płynącymi z tej strony?
Debata 2+1:
15:30 - 15:40 Cyfryzacja sklepów fizycznych czyli jak technologia może być wykorzystana w analizie obecności sklepów za pomocą AI oraz do badania efektywności sprzedaży Case:
15:40 - 16:00 Skuteczna optymalizacja obsługi klienta
 • Jak utrzymać długofalowe relacje z klientem?
 • Hiperpersonalizacja. Wykorzystanie technologii do tworzenia połączonych i spersonalizowanych doświadczeń zakupowych

Firechat:
16:00 - 16:10 Cyfryzacja w praktyce. Jak zapewnić wyjątkowe doświadczenie zakupowe klienta w dobie rosnącej automatyzacji i dehumanizacji operacji sklepowych Case:

Part 3:
KIERUNEK - INNOWACJA

16:10-16:30 Optymalizacja inwestycyjna i świadome budowanie przewag konkurencyjnych
 • Jak zabrać się za innowacje? Jak rozłożyć akcenty i priorytety? Jak przygotować się organizacyjnie do zmian? Jakiego rodzaju nowe funkcje będa zyskiwały na znaczeniu, jakie kompetencje pracownicze są pożądane? O jakie elementy technologii należy zadbać i jak korzystać z wiedzy i doświadczenia partnerów biznesowych? Jak wykorzystać nowinki technologiczne pozwalające usprawniać działalnośc i funkcjonowanie sieci handlowych?

Debata 2+1:
16:30 - 16:40 Jak optymalizować koszty i dzięki temu mieć większą przestrzeń na inwestycję w obszar ESG? Case:
16:40 - 16:50 Jak polscy liderzy wyznaczają drogę do zielonej transformacji? Na przykładzie praktyk firm Case:

Dzień 2 – 16 listopada 2022

9:00 – 9:30 Rejestracja gości, powitalna kawa
9:30 – 9:40 Otwarcie Kongresu

BLOK
GREEN RETAILING

9:40 – 9:55 Recykling zasobów w ramach gospodarki cyrkularnej – to się opłaca Case:
 • Konrad Robak, Country & Business Development Manager, TOMRA Collection Solutions
9:55 – 10:10 Moment zwrotny w branży spożywczej. O tym, jak zrównoważony rozwój pozwala budować odporność biznesu w niestabilnych czasach Raport:
 • Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”
 • Anna Miazga, Sustainability Manager, Accenture
10:10 – 11:00 Digitalizacja i zrównoważone rozwiązania dla handlu Debata:
 • Nowy trend w e-commerce - opłata za ślad węglowy przeznaczany na eko-projekty
 • Korzyści ekologiczne = korzyści ekonomiczne i wizerunkowe. Jak sieci angażują się w działania prośrodowiskowe?
 • Budowanie świadomości i zachowań proekologicznych
 • Świadome kupowanie – rozwój działań prośrodowiskowych w e-commerce
 • Trend re-commerce – drugie życie i handel artykułami używanymi
 • Circular economy
 • Neutralność klimatyczna wobec transformacji
 • Potencjał same day delivery w Polsce - rozwój sieci kurierów i aspekt ekologiczny jednodniowych dostaw
 • Eko-zwroty
Prelegenci:
 • Magdalena Brzezińska, Dyrektor ds. korporacyjnych, Grupa Żywiec
 • Marta Mikliszańska, Head of Group Public Affairs & ESG, Allegro
 • Michał Siwek, Dyrektor Departamentu Międzynarodowy Hub Food & Agri, BNP Paribas Bank Polska
 • Łukasz Zembowicz, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, DPD Polska
Moderator:
 • Łukasz Stępniak, Redaktor Naczelny, Wiadomości Handlowe

BLOK
HUMAN IN RETAIL

KONSUMENT - jego doświadczenia i bezpieczeństwo

11:00 – 11:15 Trendy w płatnościach mobilnych Case:
 • Katarzyna Zubrzycka, Dyrektorka działu detalistów i agentów rozliczeniowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Visa
11:15 – 12:15 Nowoczesny handel i kształtowanie doświadczeń zakupowych konsumentów Debata:
 • Wpływ wojny na zachowania konsumentów
 • Działania pro klienckie podejmowane przez firmy w odpowiedzi na zmieniającą się rzeczywistość
 • Jak sprostać oczekiwaniom Pokolenia Z, które jako pierwsza generacja aktywnie poszukuje interaktywnych, unikalnych i cyfrowych usług w ramach zakupów?
 • Omnichannel i rozwijanie nowych kanałów dotarcia
 • Nowoczesne narzędzia do wygodnej obsługi płatności online w sklepie internetowym oraz komunikacji z klientami
 • W jaki sposób wirtualne technologie mogą pomóc w rozwiązywaniu rzeczywistych wyzwań?
 • Customer data platform, budowanie własnych kanałów komunikacji i dotarcia
 • Analiza danych handlowych jako klucz do budowania lepszych doświadczeń klientów: personifikacja ofert, budowanie zaufania, programy lojalnościowe
Prelegenci:
 • Andrzej Czarnecki, Dyrektor Działu Rozwoju Sieci Detalicznej, Neonet
 • Grzegorz Rogaliński, CEO, Exorigo-Upos
 • Wojciech Wieroński, Ekspert sektora handlowego, Członek Rady CIMA
 • Marek Złakowski, Digital & Customer Development Director, Jeronimo Martins Polska
 • Katarzyna Zubrzycka, Dyrektorka działu detalistów i agentów rozliczeniowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Visa
Moderator:
 • Michalina Szczepańska, Redaktor Naczelna Magazynu "Handel",portal handelextra.pl, VFP Communications
12:15 – 12:45 Przerwa kawowa
12:45 – 13:00 Jak profesjonalne narzędzia IT usprawniają procesy w przedsiębiorstwie Case study:
 • Katarzyna Karbowska, Senior Sales Engineer, SOTI
13:00 – 13:15 Data Helps Manage Disruption in Retail Case:
 • Piotr Miroszewski, Sales Director, Snowflake
13:15 – 13:30 Bezpieczeństwo danych i zagrożenia cyfrowe Case
 • Błażej Janik, Dyrektor ds. realizacji kontraktów strategicznych, Limitless Technologies

PRACOWNIK - kreowanie jego doświadczeń

13:30 – 14:20 Employee journey i budowanie doświadczenia pracowników Debata:
 • Zarządzanie doświadczeniami pracowników. Employee Experience i Employer Branding
 • Skupienie się na pracowniku w perspektywie długoterminowej
 • Dążenie do rozwoju kompetencji pracownika
 • Mapowanie podróży pracownika i zarządzanie jego doświadczeniem
 • Zmiana modelu transakcyjnego na model relacyjny
 • Odpowiedzialność pracodawcy
 • Usprawnianie pracy dzięki rozwiązaniom technologicznym
 • Zoptymalizowanie procesów sklepowych i planowanie czasu pracy
 • Utrzymanie pracowników i rosnąca “wojna o talenty”
Prelegenci:
 • Karolina Cikowska, Country Lead, Upwardly Global
 • Joanna Czuchnowska, Dyrektor HR, Media Markt Saturn
 • Kalina Kordalska, Dyrektor Działu Relacji Pracowniczych, Kaufland
Moderator:
 • Kinga Kurysia, Sub-Editor, Magazyn Rekruter
14:20 - 15:00 Lunch
* Prelegenci w trakcie potwierdzania
** Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie oraz do zmiany miejsca i daty wydarzenia

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej