Akredytacja | RetailTec Congress

Akredytacja

Relacja z Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji 2019

Zapraszamy przedstawicieli mediów do zgłaszania akredytacji dziennikarskiej
w RetailTec Congress za pomocą dostępnego formularza.

Zgłoszenia można przesyłać do 27 października 2020 r.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku organizator przesyła potwierdzenie akredytacji.*

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Redakcja (wymagane)

Dział (wymagane)

Typ akredytacji (wymagane)

Akceptuje Regulamin

  • Akredytacja prasowa przyznawana jest na podstawie:
    • poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
    • posiadania ważnej legitymacji dziennikarskiej.
  • Pierwszeństwo w przyznaniu akredytacji mają osoby, które opublikują materiały promujące Kongres przed dniem 27 września 2020 r.
  • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Organizator przesyła potwierdzenie akredytacji.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia akredytacji bez podania przyczyn oraz cofnięcia jej ze względu na naruszenie przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu.


Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej

*W trosce o bezpieczeństwo uczestników naszych wydarzeń kongresy organizowane przez MMC Polska w drugiej połowie 2020 r. zrealizowane zostaną w formule hybrydowej. Forma uczestnictwa w wydarzeniu (uczestnictwo na miejscu wydarzenia lub dostęp do platformy dedykowanej kongresowi) zostanie potwierdzona 3 dni przed wydarzeniem.

MMC POLSKA to jak zawsze najwyższa jakość wydarzeń dla każdego sektora. Hybrydowa formuła kongresu pozwala połączyć tradycyjne spotkanie z aktywnością online na dedykowanej platformie. Dzięki temu możemy kontynuować ideę kongresu, zachowując bezpieczeństwo zgodne z obowiązującymi standardami.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

m.sroczynska@mmcpolska.pl

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej