Kapituła Konkursowa | RetailTec Congress

Kapituła Konkursowa

Paweł Borys

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

Francois Colombie

Przewodniczący Rady Nadzorczej Auchan Polska oraz Prezes Wykonawczy w latach 2009-2018

Katarzyna Gierczak- Grupińska

Prezes, Fundacja Firmy Rodzinne

Renata Juszkiewicz

Prezes Zarządu, POHiD

Wojciech Klimek

Członek Zarządu ds. Produkcji, FAKRO

Waldemar Nowakowski

Prezes Zarządu, Polska Izba Handlu

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Obłój

Katedra Strategii, Akademia L. Koźmińskiego; Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

Krzysztof Ogorzałek

Członek Zarządu, Inicjatywa Firm Rodzinnych

Przemysław Ozga

Redaktor Naczelny, Production Manager

Michał Pieprzny

Współprzewodniczący Rady Programowej RetailTec Congress, Country Leader, SAS Poland

Dariusz Piotrowski

VP, Dyrektor Generalny Dell Technologies Polska

Igor Zesiuk

Prezes Zarządu, Zesiuk Investment

Piotr Zesiuk

Prezes Zarządu, MM Conferences S.A.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej