Agenda | RetailTec Congress

Agenda

Relacja z Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji 2019
Dzień I
Dzień II

SESJA INAUGURACYJNA

9:00 – 9:15 Wystąpienie Przewodniczących Rad Programowych
9:15 – 9:30 Uroczyste otwarcie – Wystąpienie Przedstawiciela Rządu RP
9:30 – 9:50 Keynote Speech - TechTrends 2020+ : trendy technologiczne, które zmienią firmy w najbliższych latach
9:50 – 10:05 Speech - Człowiek i społeczeństwo w centrum zmian w świecie VUCA
10:05 – 10:20 Speech Eko-innowacje w obszarze nowoczesnej dystrybucji i e-commercu
10:20 – 11:05 Debata: Human Experience - nowoczesny klient jako wyzwanie dla producentów i handlu
 • Customer experience – na co zwracają dzisiaj uwagę konsumenci?
 • Employee experience – zmiana sposobu pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie
 • Współpraca producentów i handlu - jak wypracować, rozwiązania ułatwiające tę współpracę?
 • Rozwój eCommerce - jak za nim nadążyć?
 • EaaS - Everything as a service jako nowy model biznesu
 • Megatrendy – w którą stronę podąża produkcja i handel, a czego oczekuje konsument?
 • Personalizacja produktów vs. masowa produkcja – jaki będzie kierunek zmian?
 • Aplikacje mobilne – jak zapewnić konsumentom maksymalną łatwość w dokonywaniu zakupów?
11:05 – 11:20 Speech - W kierunku 4.0 – jak tworzyć i uczestniczyć w powstających ekosystemach
11:20 – 12:00 Debata: Technologie i trendy w zarządzaniu łańcuchem dostaw
 • Kiedy i w jakim tempie prowadzić transformację cyfrową?
 • Dlaczego tak wiele innowacji, transformacji się nie udaje?
 • Automatyzacja i robotyzacja, a czynnik ludzki
 • Jakich regulacji potrzebują przedsiębiorstwa aby się rozwijać?
 • Dominujące technologie wdrażane w automatyzacji łańcucha dostaw
 • Rozwiązania wspierające gospodarkę obiegu zamkniętego
12:00 – 13:00 Przerwa kawowa. Let’s network!

13:00 – 14:00 Megatrendy w handlu 2020+

13:00 – 13:40 Debata: Wyzwania nowoczesnego handlu – na styku handlu, technologii i człowieka Zakres tematyczny bloku:
 • Strategia omnichannelowa jako podstawa handlu 2020+
 • Nowy model sklepów stacjonarnych - nowoczesny sklep jako miejsce spotkań, miejsce celebracji marki (brand experience), miejsce gdzie handel spotyka się z rozrywką ale też innowacyjne miejsce pracy
 • Superstores – nowoczesne modele współpracy między producentami a retailerami
13:40 – 14:00 Prezentacja
 • Fast, free and convinient – jak to osiągnąć?

14:00 – 15:30 Green retail

14:00 – 14:45 Debata: Sustainability becomes mainstream – budowa i komunikowanie ekologicznych wartości firmy Zakres tematyczny bloku:
 • Sposoby/techniki zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko przy zwiększającym się wolumenie sprzedaży
 • Czy da się osiągnąć sukces w retailu z poszanowaniem środowiska naturalnego?
 • Rozwiązania wspierające gospodarkę obiegu zamkniętego
 • Czy misja biznesu świadomego i społecznie zaangażowanego to dzisiaj konieczność? Jak komunikować cel i wartości?
14:45 – 15:00 Prezentacja
15:00 - 15:15 Prezentacja
15:15 – 15:30 Prezentacja
Symultanicznie: Warsztaty dla Category Managerów

10:00 – 12:30 SZEROKIE SPOJRZENIE NA NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W SIECIACH I LOGISTYCE

10:00 – 10:30 Część I: Prezentacja wprowadzająca Zakres tematyczny bloku:
 • Making e-commerce shipping faster – rosnący wolumen zamówień e-commerce a wyzwania logistyczne w kierunku efektywnego wykorzystanie zasobów i siły roboczej
 • Sposoby wsparcia firm w procesie digitalizacji
 • Inteligentne magazyny
 • Innowacje technologiczne a bezpieczeństwo – cyber security: od infrastruktury do customer experience
10:30 – 12:00 Część II: Use cases
10:30 – 11:15 Prezentacja wdrożeń technologicznych w retailu (success & failure stories)
 • E-commerce & omnichannel
 • Social commerce, marketplace
 • Innowacyjne rozwiązania w obszarze self-service
 • Seamless service, nowe systemy check-out’owe (Checkout-Free Stores) – jak perfekcyjnie obsłużyć klienta w sklepie online jak i offline?
 • Perspektywy implementacji RPA
 • Chat-boty w kontakcie z klientem
 • AR, VR, smart mirrors
 • Aplikacje natywne i hybrydowe - jak zapewnić konsumentom maksymalną łatwość w dokonywaniu zakupów?
 • Inteligentne półki – czyli kompletne dane w czasie rzeczywistym
11:15 – 12:00 Prezentacja wdrożeń technologicznych w supply chain (success & failure stories)
 • AI, IoT, Big Data, blockchain
 • Autonomous mobile robots i pojazdy autonomiczne
 • Cobots – collaborative robots
 • AR i 3D scanning technology
 • SMART RFID
 • Shipping automation
 • Self-learning machines
 • Computer vision
12:00 – 12:30 Around M&A synergy
12:30 – 13:15 Przerwa kawowa. Let’s network!
13:15 – 15:15 SESJA ROUND TABLES W odróżnieniu od klasycznej organizacji, formuła Round Tables umożliwia interakcję między uczestnikami, stwarza możliwość wymiany myśli i doświadczeń. Każdemu stolikowi przewodniczy gospodarz stołu będący ekspertem w danej dziedzinie. Przy każdym ze stołów następuje pogłębiona dyskusja na bieżące tematy sektora produkcyjnego. To idea, która wprowadza pewien dynamizm, możliwość integracji i networkingu między uczestnikami.
Blok podzielony jest na 55-minutowe rundy. Uczestnicy wybierają w każdej rundzie jeden ze stołów tematycznych. Po upływie czasu następuje wymiana uczestników.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej

Informacje logistyczne